زی ارگانیک بزرگترین مرجع محصولات ارگانیک ایران است. محصول ارگانیک محصولی است که دارای گواهی نامه ارگانیک است؛ به این معنا که طبق بازرسی های مراجع صادر کننده گواهی مثل موسسه استاندارد ایران، اتحادیه اروپا، برنامه ملی ارگانیک ایالات متحده، آلمان، فرانسه یا مراجع معتبر دیگر از هر گونه آلودگی خاک و آب مثل سمپاشی و کودهای شیمیایی و بذرهای تراریخته (تغییر یافته ژنتیکی) به دور بوده و هیچ نوع نگهدارنده ای هم در آن به کار نرفته باشد.

به همین دلیل است که متخصصین استفاده از محصولات ارگانیک را برای کودکان، مادران باردار و شیرده، بیماران سرطانی و یا دارای ضعف سیستم ایمنی، سالخوردگان و ورزشکاران حرفه ای ضروری می دانند.

در این بخض محصولات اختصاصی کودکان و مورد نظر مادران را گرد آورده ایم ولی نزدیک به 400 نوع کالای مختلف دارای گواهی ارگانیک در سایر بخش های فروشگاه وجود دارند که برای همه اعضای خانواده لازم و مهم هستند.

منو اصلی