عسل خوب چگونه است؟

واقعیت این است که جز آزمایشگاه هیچ راهی برای تشخیص میزان شکر (ساکاروز) یا مسموم نبودن و طبیعی بودن عسل وجود ندارد.

شکرک زدن، حل شدن در آب سرد، سوزاندن گلو، رنگ عسل، چوب کبریت و…هیچکدام آزمایش مناسب معرفی عسل خوب نیستند.

ییلاق و قشلاق بردن کندوها برای نخوردن شکر و استفاده از باغ های گلی که به دور از سمپاشی هستند، کار بسیار سختی است، به همین دلیل تعدادِ معدودی عسل در ایران وجود دارند که دارای گواهی آزمایشگاه و بازرسی ارگانیک اتحادیه اروپا و امریکا و استاندارد ایران می باشند. در اینجا سعی کرده ایم که کلکسیون کاملی از این عسل های مورد تائید در طعم های مختلف بنا به منطقه ای که زنبورها در آنجا تغذیه و پرورده شده اند جمع آوری کنیم.

منو اصلی