• مغز ران گوسفندی ارگانیک - زی ارگانیک

    مغز ران گوسفندی (بره) ارگانیک 1200 گرمی

    دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

    (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

    وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل اندکی تفاوت داشته باشد

    که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

منو اصلی