• شیشلیک گوسفندی (بره) ارگانیک 800 گرمی

    دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

    (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

    وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل اندکی تفاوت داشته باشد

    که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

    143,640 تومان159,600 تومان

منو اصلی