30 هزار تومان تخفیف اولین خرید برای خرید های بالای 300 هزار تومان
 • نیم شقه دست گوسفندی (بره) ارگانیک ایل شاپور

  دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

  هر نیم شقه دست شامل سردست، ماهیچه دست و نصف دنده ها، نصف گردن و شیشلیک است

  (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

  وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل اندکی تفاوت داشته باشد. وزن نیم شقه دست حدود 4 تا 5  کیلو خواهد بود و قیمت فعلی براساس 5 کیلو محاسبه شده است که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

 • نیم شقه ران گوسفندی (بره) ارگانیک ایل شاپور

  دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

  نیم شقه ران شامل ماهیچه ران ، مغز ران، کعب ران و قلوه گاه است (بدون دنبه)

  (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

  وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل تفاوت داشته باشد. وزن نیم شقه ران حدود 4 کیلو خواهد بود و قیمت نهایی در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

 • شقه کامل گوسفندی (بره) ارگانیک ایل شاپور

  دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

  هر شقه شامل یک ران کامل (ماهیچه ، مغز و کعب ران)، قلوه گاه، دست کامل (سردست و ماهیچه) و یک طرف دنده و نصف گردن و بدون دنبه است. (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

  وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل تفاوت داشته باشد. وزن شقه حدود 8 تا حداکثر ده کیلو است و قیمت فعلی بر اساس وزن هشت کیلو محاسبه می شود که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

منو اصلی