• دنده کبابی گوسفندی (بره) ارگانیک 850 گرمی

    دارای گواهی بازرسی ارگانیک ملی ایران تغذیه شده با میوه های بلوط بدون استفاده از هورمون و تزریق های شیمیایی و خوراک دام وارداتی و تراریخته

    اسلایس شده (تصویر بسته بندی نهایی نیست)

    وزن اعلام شده ممکن است با وزن محصول در هنگام تحویل اندکی تفاوت داشته باشد

    که در زمان تحویل، مبلغ دقیق آن محاسبه خواهد شد

    116,662 تومان129,625 تومان

منو اصلی