برنج ارگانیک

با توجه به مقدار زیاد سم و کود شیمیایی که برای تولید برنج استفاده می شودیکی از سخت ترین گروه های مواد غذایی برای تولید ارگانیک، برنج است. مقدار آفات برنج از یک سو و حجم سمپاشی و کودی که شالیزارهای اطراف در خاک، هوا و آب مناطق برنج کاری رها می کنند از سوی دیگر باعث میشود که ایزوله کردن شالیزارهای تولید برنج بسیار سخت باشد. گاهی اوقات برخی شالیکاران از آب چاه به جای آب فراوان جاری در منطقه استفاده میکنند تا مزرعه خود را از فضای اطراف قرنطینه کنند؛ به همین دلیل تولید کنندگان معدودی قادر به دریافت گواهی ارگانیک شده اند: مزرعه اطرب گیلان (جلالی)، مزرعه شکراله پور، مزرعه گیلان زمین (رشیدی)، مزرعه گل سی، مزرعه دارامان خوشنامان این وادی هستند. غیر از برنج سفید ارگانیک می توانید آرد برنج، سبوس برنج و برنج قهوه ای ارگانیک هم سفارش دهید:

منو اصلی