هسته اولیه نیکاتیس در اوایل دهه نود استارت و با حضور آقای رسول احمدی (صاحب امتیاز برند نیکاتیس ) در سالهای بعد بنیان گذاری شد
با گرد همایی گروهی از نخبگان کشاورزی و کشاورزان آگاه در منطقه آذربایجان شروع به کشت و تولید کردند و بعد از چندین سال و گذر از محصولات سالم و در حال گذار به مفهوم نهایی محصول ارگانیک با کارشناسی بازرسان شرکت های داخلی و دریافت استاندارد ها دست یابند
تا امروزه به صورت تخصصی در تمامی زمینه های مرتبط با کشاورزی ارگانیک، پایدار و اخلاقی اعم از؛ تولید، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، بازاریابی و بازارسانی، آموزش و تحقیقات و ترویج کشاورزی ارگانیک فعالیت نماید
محصولاتی که در روند تولید به سلامتی انسان، محیط زیست و سایر موجودات زنده آسیب رسان است در نیکاتیس جایگاهی ندارد.

منو اصلی